+421 918 876 316

Protipožiarné utesnenia
Priemyselné nátery a jadrové vŕtanie
Protipožiarna ochrana stavebných konštrukcií

Protipožiarne utesnenia stavebných rozvodov a škár

Pasívna protipožiarna ochrana a jej realizácia  je hlavnou činnosťou  spoločnosti. Našim zákazníkom poskytujeme ucelené riešenia od realizácie podľa projektu  požiarnej bezpečnosti  cez vyhotovenie fotodokumentácie až po spracovanie grafického elaborátu  pre potreby úspešného kolaudačného konania.
 
Bez odborného zrealizovania protipožiarnych utesnení,  nemusí byť stavebný objekt  skolaudovaný a v prípade poistnej udalosti bude poisťovňa poistné rozhodne krátiť.

Realizujeme systémy protipožiarnych utesnení: HILTI

Protipožiarne utesnenia

Referencie

Referecnia 1
Referecnia 2
Referecnia 3
copyright © 2017 JAĽStav, s.r.o.