+421 918 876 316

Protipožiarné utesnenia
Priemyselné nátery a jadrové vŕtanie
Protipožiarna ochrana stavebných konštrukcií

Protipožiarna ochrana stavebných konštrukcií

Protipožiarna ochrana stavebných konštrukcií zabezpečuje počas zaťaženia konštrukcie požiarom jej funkčnosť a stabilitu- R.

Špeciálne protipožiarne nátery, obklady a omietky dimenzujeme presne na základe požiarnej odolnosti zadanej v projekte požiarnej ochrany.
Napr. R 30 min.

Pre aplikáciu protipožiarnej ochrany stavebných konštrukcií máme tím vyškolených pracovníkov.

Protipožiarna ochrana

Referencie

Referecnia 1
Referecnia 2
Referecnia 3
copyright © 2017 JAĽStav, s.r.o.