+421 918 876 316

Protipožiarné utesnenia
Priemyselné nátery a jadrové vŕtanie
Protipožiarna ochrana stavebných konštrukcií

Naše služby

Protipožiarne utesnenia stavebných rozvodov a škár

Pasívna protipožiarna ochrana a jej realizácia je hlavnou činnosťou spoločnosti.
Viac informácií

Protipožiarna ochrana stavebných konštrukcií

Protipožiarna ochrana stavebných konštrukcií zabezpečuje počas zaťaženia konštrukcie požiarom jej funkčnosť a stabilitu- R. 
Viac informácií

Ochrana inštalačných prestupov proti tlakovej vode a poškodeniu hlodavcami

Taktiež realizujeme utesňovanie prestupov vedení inštalácií napr.(potrubia, elektroinštalačné káble) z exteriéru cez obvodové steny do priestorov interiéru stavby.
Viac informácií

Priemyselné nátery 

Kvalitná ochrana náterovými hmotami zaručuje užívateľovi dlhodobú životnosť nielen oceľových, drevených, ale aj betónových konštrukcii.
Viac informácií

Referencie

Referecnia 1
Referecnia 2
Referecnia 3
copyright © 2017 JAĽStav, s.r.o.