+421 918 876 316

Protipožiarné utesnenia
Priemyselné nátery a jadrové vŕtanie
Protipožiarna ochrana stavebných konštrukcií

Pre stavbyvedúcich a stavebných dozorov

Snahou mnohých subdodávateľov, ale aj investorov je nerealizovať PPO vôbec, respektíve jej realizácia lacnými, necertifikovanými a často horľavými materiálmi. Viď /nesprávna realizácia/ Je potrebné uvedomiť si, že v prípade požiaru toto konanie priamo ohrozuje ľudské životy!!

Požiarna bezpečnosť stavby je druhou najdôležitejšou podmienkou pre úspešné ukončenie kolaudačného konania a uvedenia diela do prevádzky.

Protipožiarne utesnenia stavebných rozvodov zabraňujú šíreniu požiaru cez prestupy inštalácií v požiarne deliacich konštrukciách, oddeľujúcich od seba jednotlivé požiarne úseky stavby.

Bezchybným a kvalitným vyhotovením jednotlivých utesnení protipožiarnych prestupov zabránime šíreniu požiaru do ďalších požiarnych úsekov, čím umožníme príslušníkom Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky rýchlu lokalizáciu a likvidáciu vzniknutého požiaru najmä v priestoroch obytných budov a polyfunkčných objektoch.

Nesprávna realizácia:

Protipožiarne utesnenie vyplnené nevhodnou minerálnou izoláciou: 6742
Protipožiarne utesnenie vyplnené PUR-Penou, vidno rub protipožiarnej pásky, ktorá je osadená správne. 7410
Protipožiarne utesnenie vyplnené polystyrénom (prestup má byť zamurovaný), vidno protipožiarne pásky, ktoré sú osadená správne. 7568
Prestup vyplnený PUR – Penou (prestup ma byť vyplnený minerálnou izoláciou) P1302353
Horľavé potrubie: chýba protipožiarna páska alebo protipožiarna manžeta 20150916-002
Nehorľavé potrubie s horľavou izoláciou, nie sú osadené protipožiarne pásky alebo protipožiarne manžety P 1302347
Špára pod trapézovým plechom je nesprávne vyplnená minerálnou izoláciou a PUR – Penou. PUR – Pena nesmie byť použitá je to nesystémový prvok bez certifikácie. P1100251

Nesprávna realizácia


Správna realizácia:

Protipožiarne utesnenie stavebnej škáry na styku murovanej steny a trapézového plechu 7602
Protipožiarna špára v mieste dilatácie objektov 8918
Nehorľavé potrubie izolované horľavou izoláciou, sú osadené protipožiarne manžety a protipožiarna bandáž 8849
Správne osadenie požiarnej pásky a manžety v strope CP 648E, CP 643-N
Plastové horľavé potrubie správne opatrené protipožiarnou manžetou CP 643-N 8918, 7574
Elektroinštalácia 9681, 8711 7604
Systémové riešenie protipožiarnej škáry na styku zvislej a vodorovnej konštrukcie HILTI CP 670, CP 67

Správna realizácia
Referencie

Referecnia 1
Referecnia 2
Referecnia 3
copyright © 2017 JAĽStav, s.r.o.